V Lyngu

Vystoupíte-li v Dětmarovicích na nádraží a před Vámi stojí tepelná elektrárna, říkáte si, zda tady vůbec může být nějaká příroda?! Hned za její stavbou se nachází lužní les V Lyngu. Podél břehu řeky Olše (Olzy) lužní lesy obklopují její tok, který mírně meandruje. V období dešťů se Olza rozvodňuje a lesy po březích z části zaplavuje. Na často zaplavováných místech vznikly lesy, které mají lesní porost podmáčený a tlející. V podmáčeném lužním lese V Lyngu žije  celoevropsky chráněný brouk páchník hnědý nebo tady hnízdí kriticky ohrožený morčák velký. Potkat tady můžete i orla mořského, sluku, datla černého nebo dokonce ledňáčka.  Lesy podél řeky Olše jsou chráněnou ptačí oblastí, přesto byly z části vykáceny.