Střelenská louka

Střelenská louka je jedna z posledních typických dochovaných podkrušnohorských luk. Tato louka se dochovala téměř vprostřed vsi Střelná západně od Teplic. Louka je významná nejvzácnějším rostlinstvem jako je bařička bahenní, hadilka obecná a na počátku jara navštěvník může spatřit prstnatec májový nebo z rašelinišť známé chuhvalce suchopýru.