Ščúrnica

Jedním z nejkrásnějších míst severní části Bílých Karpat je vrch Ploščiny (739 m n. m.) s nádherným výhledem do hlubokých slovenských hor. Na jeho východním úbočí a k jihu do údolí Kolšov se rozkládá komplex přes sto let starých bučin a jedlobučin pralesovitého charakteru zvaný podle místní studánky Ščúrnica. Les měl být v minulosti vykácen, ale místo toho byl vykupován a postupně z něj  vzniká soukromá rezervace ponechána svému osudu bez zásahu člověka.

Nejsnadnější přístup je z hřebenové zeleně značené cesty od rekreačního střediska Královec.