Přírodní rezervace České Republiky

Jaké přírodní památky Vás nejvíce lákají navštívit?

 

Život v rezervacích je jednou z důležitých věcí, protože by pak rezervace byla mrtvou krajinou. 

Dá se říci, že i mrtvá krajina je živá, ale mým záměrem je popsat přírodu jako živoucí prostor plný rostlin a živočichů.

Rezervace jsou vyhlášeny krajskými úřady pro ochranu menších území s významným výskytem vzácných druhů.