Přechodně chráněná plocha Studenec

Studenec je malá oblast nacházející se na okraji Ostravy v údolí přítoku Plesenského potoka  v městském obvodu Plesná. Lokalita byla vyhlášena chráněnou k ochraně zvláště chráněných dvou vstavačovitých rostlin - prstnatec májový, prstnatec listenatý. Na Ostravsku jsou tyto druhy velmi vzácné. Vstavač májový se navíc vyskytuje i v rezervaci Štěpán. Na této chráněné ploše je zachována vlhká louka, mokřad a olšina. Přírodní podmínky se tady značně zhoršují s rostoucím tempem výstavby rodinných domů nedaleko.