PR Velké doly

 

Přírodní rezervace Velké doly vznikla v roce 1990 na ochranu přirozených lipových dubohabřin s výskytem chráněných druhů rostlin. Rezervace je lesním komplexem na  svahu pravého břehu řeky Olše (Olzy) mezi městy Třinec a Český Těšín. POkud budete chtít rezervaci navštívit, pak je velmi dobře dostupná z české strany po silnici z Českého Těšína od chatkové osady. Rezervace nemá příliš velkou rozlohu, a proto ji můžete projít skrz nebo na okolo po hranicích s Polskem asi za hodinu a půl.

Co nás nejvíce zaujalo, bylo množství zeleně v lese. Na jaře, kdy se les probouzí po zimě, aniž by se člověk mýlil, může ucítit vůni česneku medvědího. Kromě česneku se na této ploše vyskytuje ve velkém množství jaterník podléška, prvosenka jarní, dymnivka, sasanka hajní.

Pokud si všimnete vymýcených míst, je to z důvodu plánované péče v rezervaci. V roce 2012 v  rezervaci došlo ke zmlazení lesního porostu. V dalších letech bude dopad těžby dřeva monitorován. Je možné, že tak druhy  zvířat a rostlin chráněných nebo obecně žijících v rezervaci mohou nebo mohli přijít o svůj domov. 

 

Fotogalerie

Velké doly
Velké doly
Velké doly2
Velké doly2
Velké doly3
Velké doly3
Velké doly4
Velké doly4
Velké doly5
Velké doly5
Velké doly6
Velké doly6
Velké doly7
Velké doly7