PR Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán byla vyhlášena v roce 1995. Nachází se v nivě řeky Opavy. Z části rezervace leží v Martinově a z části v Děhylově. Jádrem rezervace je rybník Štěpán, který patří ke zvláště chráněným územím na Ostravsku. Již dlouho rybník není obhospodařován, a proto se z něj stal mokřad, ve kterém hnízdí na 160 druhů ptáků a 10 druhů obojživelníků. Hladinu rybníka pokrývá kotvice plovoucí, o které již píši v přírodní rezervaci Kotvice.