PR Rezavka

V roce 1998 byla vyhlášena na území obvodu Svinov přírodní rezervace Rezavka. Ve skutečnosti se nachází mimo CHKO Poodří, ale navazuje bezprostředně na Polanský les. Původně byl les jako lesní celek. Z důvodu rostoucí potřeby železnic, byla zde vybudována železniční trať, která obě rezervace oddělila. Název Rezavka je odvozen od typického zbarvení, které voda v některých tůních a ramenech má. Rezervace je podobně členěna jako NPR Polanecká niva - lužní lesy, velký rybník a zemědělské pozemky.

Nový (Vrbenský) rybník býval jedním z nějvětšováních rybníků v CHKO Poodří, ale již řadu let není obhospodařován a zarůstá rákosinou. Fauna a flóra je stejná jako v NPR Polanská niva. Například dymnivka dutá, sasanka hajní, křivatec žlutý, árón karpatský, prvosenka vyšší, kokřík mnohokvětý, potměchuť popínavá a z živočichů kachna divoká, veverka, datel, různé druhy žab.