PR Pavlino údolí

Přírodní rezervace Pavlino údolí se táhne mezi obcemi Jetřichovice a Studený. V údolí je i Rusalčina jeskyně. Z větší části Pavlino údolí vede podél Chřibské Kamenice po červené turistické značce. Celé údolí ohraničují skály, které se tyčí nad Chřibskou kamenicí.