PR Novodvorský močál

PR Novodvorský močál byl vyhlášen v roce 1991.

Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem) cenné mokřadní společenstvo. Při přístupové pěšině jsou ještě dnes vidět zbytky protržené hráze rybníka. Lokalitu napájí potok Vlček, který pramení o něco výše v lese. Mokřad se skládá z lesní části a volné části bez porostu dřevin. Na několika místech lze pozorovat prameny, které se projevují vířením dna potůčku.