PR Kotvice

Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi.

Rezervace získala své jméno po rostlině kotvice plovoucí, která roste ve stejnojmenném rybníce a je velmi chráněna. Na jaře můžete plody kotvice běžně najít vyplavené na břehu rybníka nebo ve vodě. Plody jsou tmavě hnědé nažky s ostrými výrustky,uvidíte na fotografii níže.

Do rezervace se dostanete z Nové Horky nebo Albrechtiček. Naše cesta začala na parkovišti na okraji Albrechtiček. Kolem parkoviště vede turistické značení žluté barvy, po kterém se následně napojíte na naučnou stezku NS Kotvice. První rybník pojmenovaný Kačák kolem kterého půjdete není ničím zajímavý, podle okolní přírody poznáte kdy se blížíte k NS Kotvice. Příroda začíná být květnatější, na loukách okolo je mnoho ptactva, na jaře se v PR Kotvice zastavují na své cestě divoké husy (větší než domácí a mají hnědé zbarvení). NS Kotvice dále pokračuje okolo rybníku Kotvice a též PR Kotvice, kde se nachází ptačí ostrovy. Na jaře jsme pozorovali především racky, ale i kachny, labutě a jiné drobnější ptactvo. Nejlepší je obejít celý rybník Kotvice (PR Kotvice) po hrázi oddělující rybník Nový. Po krajích Kotvice jsou mokřady, potůčky a náhon, který přivádí vodu do rybníka Kotvice. Procházka v PR Kotvice vychází zhruba na 2 hodiny času, ovšem doporučujeme rezervovat si více času vzhledem k zajímavé podívané na život na rybníce.

NS Kotvice se nachází na hranicích rybníka Kotvice a Nový a zároveň vede po hranicích  přírodní rezervace Kotvice.NS Kotvice byla založena v roce 1983, její délka je asi 3 km a skýtá pohledy do přirozených hnízdišť racků, motáků a např. vzácného bukáčka malého, na mokřady obklopující meandy řeky Odry a přírodní krásy rostliného a živočišného druhu.

Naučná stezka má 8 zastavení.

1 - zbytek přirozeného lužního lesa

2 - společenstva plovoucích a kořenujících vodních rostlin: kotvice plovoucí, rdest světlý a lakušník okrouhlý. Na ostrůvcích hnízdí volavka popelavá a v menším případě i bílá. Nejčastějším obojživelníkem je skokan zelený.

Tato naučná stezka je schůdná v každém ročním období, avšak nejpěknější je se tam vydat na jaře nebo na podzim. Na zimu můžete zahlídnout  hrady od ondater na rybníce. 

 

Video

Fotogalerie duben (2013)

PR Kotvice
PR Kotvice
PR Kotvice 2
PR Kotvice 2
PR Kotvice 3
PR Kotvice 3
PR Kotvice 4
PR Kotvice 4
PR Kotvice 5
PR Kotvice 5
PR Kotvice 6
PR Kotvice 6
PR Kotvice 7
PR Kotvice 7
PR Kotvice 8
PR Kotvice 8
PR Kotvice 9
PR Kotvice 9
PR Kotvice 10
PR Kotvice 10
PR Kotvice 11
PR Kotvice 11
PR Kotvice 12
PR Kotvice 12
PR Kotvice 13
PR Kotvice 13
PR Kotvice 14
PR Kotvice 14
PR Kotvice 15
PR Kotvice 15
PR Kotvice 16
PR Kotvice 16
PR Kotvice 17
PR Kotvice 17