PR Hněvošický háj

Hněvošický háj byl vyhlášen roku 1969 přírodní rezervací o rozloze 68 ha. Rezervace je chráněna pro dubohabrový porost s křovinatým patrem a bohatou karpatskou květenou nížinného lesa. Na jaře zde kvetou prvosenky, sasanky, jaterníky a mimo to i lýkovce, konvalinky, lilie zlatohlávek, střevlíček pantoflíček, hvězdnatec čemeřicový a kruštík širolistý.