PP Turkov

Přírodní památka Turkov se nachází na území tří městských obvodů - Třebovic, Martinova a Poruby. Byla vyhlášena v roce 1993. Původně lužní les v nivě Opavy, který není pravidelně zaplavován důsledkem regulace a stavby želežnice. Turkov býval součástí šlechtického panství. Zámek stál nedaleko, v centru Třebovic, před ním se rozprostíral menší park. Zámek byl zbourán po válce a park zůstal s posledními pěti památnými stromy. V Turkovu jsou patrně viditelné hráze bývalých rybníků, které ve 20.letech nebyly obhospodařovány.

V průběhu jara je Turkov krásnou přírodní laboratoří, ve které člověk může zkoumat výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejznámnější rostlinou jsou žluté kosatce, které se tady vyskytují ve velkém množství ve srovnání s jinými lokalitami v Ostravě. Příroda tady člověka osvěží při procházce po vyšlapaných chodníčkách a při poslechu žab a ptačího zpěvu.