PP Hofberg

Přírodní památka Hofberg u Vysoké Lípy je zajímavá skalními výchozy. Nachází se v CHKO Labské pískovce. Důvodem ochrany je místní flóra.