Ostravice

Podhorská obec Ostravice je jedna z nejrychleji se rozvíjejících beskydských obcí. Okolí obce je sportovně a rekreačně využíváno. Obec Ostravice leží na obou březích stejnojmenné řeky. Řeka získala své jméno odvozením od příliš  "ostrého", prudkého toku. Ostravice má pravostranné přítoky Mazák a Satinu, mezi levostranné patří Suchý potok, Bučací, Hořečský potok, Stříbrník, Baheník a Řasník. Z východní strany Ostravice stoupá k Lysé hoře a ze západu k vrcholu hory Smrk. Území na Smrku bylo vyhlášeno v roce 1996 na přírodní rezervaci. Na severních svazích Smrku se nachází Bučací potok, který na svém toku vytváří velké množství vodopádů a kaskád, z nichž nejdelší je o délce 200 m. Okolí Bučacího potoku je stejnojmennou přírodní rezervací.  

ubytování

Tato stránka zatím nemá žádné podstránky.