NS Břidlicová stezka

Břidlicovou stezku naleznete v okolí obce Budišov nad Budišovkou, která je malým městečkem v bývalých sudetech v Nízkých Jesenikách.
V historii bylo okolí Budišova významné těžbou břidlice. O těžbě a zásahu člověka do krajiny Nízkých Jeseníků si můžete přečíst na naučné Břidlicové stezce otevřené v roce 2005. Po trase na Břidlicové stezce se seznámíte s historií ražby a budete moci navštívit štoly, které jsou přístupné. Štoly, které nejsou přístupné, jsou zamřížovány a nebo ohraničeny, protože je tam nebezpečí úrazu nebo zborcení stropů štoly. Pokud si chcete výlet po NS Břidlicová stezka užít, pak doporučujeme začít přímo v Budišově. V Kulturním domě vedle kostela, nebo v Muzeu břidlice si můžete koupit brožury a mapky o NS Břidlicová stezka.


Naučná Břidlicová stezka má 9 informačních tabulí. Stezka je dlouhá 33 km a tvoří ji několik okruhů. Je jen na Vás jakou trasu si vyberete. Podrobnou mapku NS naleznete zde. Další možností, kde nalézt mapu NS je průvodce po Břidlicové stezce, kterou můžete zakoupit v Budišově nad Budišovkou. Z vlastní zkušnosti víme, že část Břidlicové stezky, od Čermné ve Slezsku do Svatoňovic, je nezajímavá a vede po silnici.

Nejkrásnější úsek stezky vede podél říčky Budišovky. Po cestě budete míjet trempské příbytky a možná i nějakého trempa.

Informační tabule:


1. Woodboys


Je staré důlní dílo, ve kterém se těžilo hlavně v 19. století, název tomuto dolu dali trempové. V blízkosti Woodboys je jámový lom nazývaný “Ďáblova tlama.”


2. Lesní Zátiší


V minulosti zde byla výletní  restaurace, ale taky důl Staré Oldřůvky, ve kterém se ještě do roku 2003 těžilo. Břidlice z tohoto dolu byla hodně kvalitní, a proto byla použita na opravu střechy Národního divadla v Praze. 

 


3. Starooldřůvecký mlýn


Zchátralá stavba bývalého mlýna. V blízkosti se nachází stará důlní díla, která jsou již ve vojenském prostoru. 

 

4. Na skalce


Zatopený hlubinný důl dnes využívaný jako zdroj pitné vody. V lokalitě nalezneme i zbytky těžních budov .


5. Údolí Oldřůvky


Výrazné skalky tvořené slepencem. Zachovalé dvě štoly.


6. Čermenský mlýn


Správní budova důlní společnosti. Velká břidlicová halda s chatovou osadou na jejím vrchu a v jejím okolí . Několik starých důlních děl, podpovrchový důl “Rodrigesův hrob”, “Modrá štola”. V letech 1990 - 1992 byly prováděny průzkumné práce pro nikdy nezahájenou důlní těžbu.

 


7. Nad Čermenským mlýnem


Největší areál čermenských lomů. Velká halda, která má u paty opěrnou zeď z nekvalitní břidlice. Na haldě je chatová osada Na Šífráku.

 

8. Žlutý květ


Několik štol, většina z nich je v dnešní době zatopena. Zbytky důlních staveb.

 

9. Černý důl

 

Několik povrchových lomů. A jeden hlubinný třípatrový komplex. Černý důl je jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů u nás.

 

Krajina, příroda, břidličné doly, lomy, haldy jsou opravdu nádherné a všem tuto naučnou stezku doporučujeme.

Fotogalerie březen (2013)

Břidlicová stezka
Břidlicová stezka
Břidlicová stezka 2
Břidlicová stezka 2
Břidlicová stezka 3
Břidlicová stezka 3
Břidlicová stezka 4
Břidlicová stezka 4
Břidličná stezka 5
Břidličná stezka 5