NPR Mazák

Národní přírodní rezervace Mazák byla vyhlášena na svazích Lysé hory mezi Kobylankou a Lukšincem. V ochraně území se jedná o jedlobukové pralesy a klimaxové smrčiny. V roce 1956 byla vyhlášena rezervace chráněnou a v roce 2000 ji rozšířili o další území.