NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000 na ploše 80 km2 v jádrové části Labských pískovců. Při hranicích s Německem navazuje na národní park Saské Švýcarsko. České Švýcarsko si obdiv u svých návštěvníků získalo nádhernou přírodou, kterou vytvářejí skalní věže, hluboké soutěsky, rozsáhlé lesní porosty a vodní plochy. Říká se, že České Švýcarsko je přírodním klenotem severních Čech. Hlavním cílem ochrany parku je zachování původních živočišných a rostliných druhů. Park se ponechává samovolnému vývoji a přeměně nepůvodních jehličnatých lesů na lesy smíšené. Dalším z nejduležitějších je návrat lososa do říčky Kamenice.  

České Švýcarsko

České Švýcarsko
České Švýcarsko