NPR Polanská (Polanecká) niva

Národní přírodní rezervace Polanecká niva  je jednou z mála zachovalých mokřadních, lužních oblastí známých soustavou rybníků a starými slepými rameny, které v okolí města Ostravy mohou lidé navštívit. Do rezervace je zakázáno jezdit na kole či na jiném dopravním prostředku, protože je zde ptačí území. Ptačí oblast je vyjímečná tím, že na pár stovkách metrů vidíte, slyšíte ptáky, které by jste na jiných místech nepozorovali. Určitě jedním z důvodů je řeka Odra, která proudí uvnitř této rezervace  a po obou březích propuká život. Na východě rezervaci vymezuje meandrující úsek s velkým slepým ramenem a břežními porosty tvořenými vrbami a topoly. Každé období na tomto území je krásné. Kromě zvířat a rostlin se v podzimním období  oblast proměňuje v krajinu tak malebnou, že ji lze přikládat krásu z obrazů a zvuk lahodným tónům.

Součástí Polanské nivy je i lužní les Blücherův, který je brázděn zaniklými meandry Odry, jež jsou místy zality vodou. Na konci jara spadané stromy vytvářejí různé siluety a porůstají mnohobarevnýma houbama. Tuto podívanou vyhledávají fotografové z okolí a po spadaných stromech jsou schopni se dostat do nitra Blücherova lesa. Okrajem lesa teče umělý tok Mlýnka, který napájí rybníky. Podél rybničního náhonu vede turistická trasa od Polanky až po Jistebník. 

Blücherův les je opravdu krásnou lokalitou, do které se velice ráda vracím a doporučuji ho navštívit v každém ročním období, protože se v něm skýtá mnoho přírodních překvapení. Od rozlitých lesních mokřadů, přes vůni česneku medvědího po divoké kačeny a nespočetné množství žab na cestě máte možnost pozorovat a vnímat.

Rybniční soustava je zajímavá svou rozlohou a o to více, že zasahuje do národní přírodní rezervace Polanecká niva. Rybníky jsou odděleny hrázemi, po kterých se mnohdy dostanete do míst jako by jste se dostali do pohádky Šíleně smutná princezna a pluli jste na té loďce s Neckářem a Vondráčkovou. Rybníky jsou hrázděny velkými duby, které určitě mají více naž 100 let. Sem tam vidíte pnoucí se rostliny vytvářející záclony,  působí to jako by jste byli v pralese. 

Jaro 2013 - Polanecká niva

Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva
Polanecká niva

Červen 2013

Polanecká niva 1
Polanecká niva 1
Polanecká niva 2
Polanecká niva 2
Polanecká niva 3
Polanecká niva 3
Polanecká niva 4
Polanecká niva 4
Polanecká niva 5
Polanecká niva 5
Polanecká niva 6
Polanecká niva 6

Polanecká niva na jaře