Milská stráň

Pokud se chcete dostat do míst, kde kvetou samé orchideje, určitě se vydejte na Milskou stráň v pohoří Džbán na pomezí středních a severních Čech. Nejlepším obdobím pro návštěvu je květen. Vykvétají zde tisíce skoro metr vysokých vstavačů nachových. Je to jedna z nejbohatších lokalit na orchideje. Vyskytují se zde mimo jiné i další druhy orchidejí, jako střevíček pantoflíček, lilie zlatohlávek, bělozářka, hořeček brvitý, zimostrázek alpský.