Litovelské Pomoraví

Litovelské Pomoraví bylo vyhlášeno r. 1990 za chráněnou krajinnou oblast v údolní nivě řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Území oblasti je seskládáno z mnoha přírodních rezervací a jiných přírodních památek. V chráněnné oblasti je řada jezer, která vznikla po těžbě štěrkopísku. Vznikla zde řada říčních sítí a na ostrůvcích a podél koryt roste bujná vegetace. Je to jedno z mála přírodních oblastí, kde najdete hodnotné lužní lesy a zvířata jako je prase divoké, ondatra nebo bobr.

Do Litovelského Pomoraví jsem se vydala s horským kolem, na kterém bylo ideální překonávat terénní překážky. Území je propleteno cyklotrasami, podél nich roste a žije divoká příroda. Ačkoliv to nejsou děštné pralesy tak vlhko a vůně půdy, rostlin na Vás útočí ze všech stran. Když zahnete mimo značené trasy je tam panenská příroda, která láká k dobrodužství. V letních měsících je tady nesčetně mnoho hmyzu.