Köningstein (DE)

 

Pevnost Köningstein (Festung Köningstein = německy) je ekcelentním dílem Saského Švýcarska. Ve středověku pevnost dokonce patřila českému království. Pevnost je postavena na skalní stolové hoře. Dnes je zpřístupněna výtahem nebo spodní branou, od které cesta vede kluzkou dlažbou podloubím. Je to pevnost, která si zaslouží opravdu obdiv všech. My když jsme do pevnosti vcházeli bylo to jako bychom vstupovali do města za obrovskými hradbami, kde kvete život neustále. Než jsme se vydali na tuto pevnost, rozmýšleli jsme se, zda se vydat sem nebo do Basteinu (Bašta) v Německu. Rozhodli jsme se pro pevnost, protože všude v průvodcích je velice opěvována a velice uznávána za perlu památek v Saském Polabí. Samotná pevnost ční nad stejnojmenným městečkem. Okraj městečka je rýsován břehy řeky Labe s cyklostezkou vedoucí podél celého toku řeky Labe. Při toku řeky Labe se nachází přírodní rezervace Kaňonu Labe s mnoha starými listnatými stromy.

Historie pevnosti Köningstein

Na vrcholu stolové hory západně od města Köningstein (Královský kámen) byl ve 12. století  založen gotický hrad. Hrad založil český král, protože v té době bylo toto území české. Hrad měl funkci strážního hradu. Hrad Köningstein byl často dávan do zástavy. V roce 1459 jej dobylo míšenské vojsko. Od té doby je připojen míšenské Marce. Hrad je velkého rozměru, vrcholová plošina ve výšce 360 m má na déli 550 metrů a 310m na šířku. Aby byl hrad soběstačný, byla v letech 1563-1569 vyhloubena 152 metrů hluboká studna. Studni se na hradě věnuje jedna z expozic. Studna byla funkční do roku 1967. V letech 1589-1631 byl hrad přebudován na obrovskou pevnost, úpravy pevnosti probíhaly i v dalších stoletích. Funkce hradu, pevnosti se v historii měnil. Z počátku to byl strážní hrad českého království. Později zde byl uchovávan i státní poklad, konaly se zde slavnosti panovnických rodů, pevnost byla vězením. Nejznámnější vězeň byl Johann Friedrich Böttger který vanalezl evropský porcelán. Nepovedlo se mu vynaleznout umělou výrobu zlata a kvůli tomu byl na Köningstein uvězněn na popud Augusta II. Silného v letech 1706-1707. Dalším známým vězněm byl dělnický vůdce August Bebel, toho zde nechal uvěznit císač Vilém. Během druhé světové války zde byly uschovány umělecké sbírky z drážďanské galerie.

Festung Köningstein

Festung Köningstein
Festung Köningstein
Festung Köningstein  1
Festung Köningstein 1
Festung Köningstein  2
Festung Köningstein 2
Festung Köningstein 3
Festung Köningstein 3
Festung Köningstein 4
Festung Köningstein 4
Festung Köningstein  5
Festung Köningstein 5
pevnost
pevnost
pevnost 2
pevnost 2
pevnost
pevnost