CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří je jedním z nejvyhlédavanějších míst v okolí Ostravy. Lidé zde hledají klidná tichá zákoutí, která lákají pro romantické procházky, jízdu na kole nebo fotografování. Tato krajina je se zrcadlí ve vodních hladinách tůní, rybníků a vodních toků. Odra se vine osou CHKO četnými meandry a udává rytmus a charakter života v nivě. S táním sněhu, velkými dešti dochází k omýlání břehů a ty rok od roku jsou ukusovány. Nyní se povodí Odry snaží utržené břehy zpevnit vysazením stromů na hrázích rybníků. Tato oblast je mimo jiné význačná největším komplexem lužních luk v České republice. Nachází se zde dvě rezervace, Polanecká niva a Polanecký les

 

 CHKO Poodří na mapě