CHKO Labské pískovce

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena v roce 1972 na ploše 330 km2. Po vyhlášení národního parku České Švýcarsko se plocha zmenšila na 250 km2. Hlavním posláním je ochrana lesnaté a zemědělské krajiny, která byla dlouhodobě člověkem opečovávána. Tato oblast nabízí velké možnosti v cestovním ruchu.